Oferta

Daniela Michniewicz - logopeda dla dorosłych - logopeda dla dzieci - logopeda dla młodzieży

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Oferta gabinetu obejmuje terapię zaburzeń takich jak:

  • wady wymowy (dyslalia)
  • opóźniony rozwój mowy (ORM)
  • dysleksja
  • jąkanie/niepłynność mówienia
  • zespół Aspergera
  • autyzm
  • niewyrazistość mowy
  • niepełnosprawność intelektualna

W ramach terapii logopedycznej stosujemy masaże logopedyczne, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające przeponę - w naszym gabinecie w cenie wizyty. 

Celem terapii logopedycznej w naszym gabinecie jest stymulowanie rozwoju mowy i myślenia. Pracujemy nad wykształceniem się mowy, tam gdzie jej jeszcze nie ma lub jest słabo rozwinięta. Doskonalimy wyrazistość mowy. Usprawniamy sposób mówienia tam, gdzie pozornie nie ma wad, ale można poprawić artykulację, by mowa była wyraźna i przyjemna w odbiorze. Terapia logopedyczna obejmuje również przezwyciężanie kłopotów z czytaniem i pisaniem.

Daniela Michniewicz - wrocławski logopeda pracuje w celu poprawy kompetencji komunikacyjnej i językowej u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W pracy z naszymi podopiecznymi wykorzystujemy elementy metody Glenna Domana, Weroniki Sherborne oraz Dyna Lingua.

Stosujemy techniki usprawniające komunikację słowną oraz stymulujące myślenie problemowe, werbalne i twórcze.

Prowadzimy zajęcia reedukacyjne z dziećmi dyslektycznymi, aby przezwyciężyć problemy w czytaniu i pisaniu.

Wykorzystujemy integrację sensoryczną dla rozwoju mowy: spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe. Duży nacisk kładziemy przy tym na koordynację ruchową.

Stosujemy techniki wydłużania zdań w celu poprawy kompetencji językowej.

Rozwijamy integrację analizatorów - słuchowego i wzrokowego poprzez techniki ruchowe: rytmogesty, kreacje ruchowe i schematy artykulacyjne.

Stosujemy psychostymulacyjne ćwiczenia oddechowo – głosowe i rozwibrowujące w kształtowaniu i utrwalaniu oddechu brzuszno – dolnożebrowego. Prowadzimy ćwiczenia energetyzujące i zalewanie mową jako czynniki rozwijające motywację do mówienia.

Stosujemy relaks psychostymulacyjny, rozładowujący napięcia mięśniowe i oddechowe związane ze stresem komunikacyjnym (językowym). Działa on jako istotne uzupełnienie wrodzonego mechanizmu regeneracji organizmu – snu. Odpręża ciało i psychikę poprzez rozluźnianie mięśni i regulowanie oddechu.

Pracujemy w oparciu o metodę terapeutyczną „Dyna – Lingua M.S.” Jest ona stosowana do terapii dzieci z dyslalią (wadami wymowy), jąkających się, z zaburzeniami emocjonalnymi i intelektualnymi, dzieci autystycznych, z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzonych umysłowo. Metoda może być stosowana także w terapii osób z afazją po udarach mózgu, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych i osób z dysartrią.

Ta strona korzysta z technologii cookies do poprawy jakości obsługi